»»

Trò chơi đuổi hình bắt chữ - Đố vui

Trò chơi đuổi hình bắt chữ - Đố vui

Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2013
Tags:
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan

7 nhận xét:

 1. hình 1: mật mã , hình 2 : báo cáo, hình 4 : tương lai, hình 8: ngũ cốc, hình 10: 3 hoa. Chỉ biết nhiu đó, mấy câu kia khó wa. có đáp án chưa bạn.

  Trả lờiXóa
 2. hinh3:ngũ sách,hinh7:hoa trang nguyen.nhất trí hình 4 cua Han han

  Trả lờiXóa
 3. hinh 1 mat ma hinh 2 bao cao hinh 3 tap ngu~ hinh 4 tuong lai hinh 5 trong nam khinh nu hinh 6 to mo sang hinh 7 trang quynh hinh 8 ngu coc hinh 9 do la hinh 10 ba hoa

  Trả lờiXóa
 4. Hình 1 : mật mã
  Hình 2 : Báo Cáo
  Hình 3 : Đáp án 1 : ngũ sách
  Đáp án 2 : Tính sổ
  Hình 4 : Tương lai
  Hình 5 : Ông Bầu
  Hình 6 : Tờ Mờ Sáng Hoặc Tờ Mờ Trời Sáng
  Hình 7 : Hoa Trạng Nguyên
  Hình 8 : ngũ Cốc
  Hình 9 : Đô La
  Hình 10 : Ba Hoa

  Đúq hem tar ;d cai tkử yk nké  Trả lờiXóa
 5. Hình 1 : Mật mã
  Hình 2 : Báo Cáo
  Hình 3 : ngủ gáy/nằm gáy/tập gáy
  Hình 4 : Tương lai
  Hình 5 :Nháy mắt/ chớp mắt
  Hình 6 : Tờ Mờ Sáng
  Hình 7 : Hoa Trạng Nguyên
  Hình 8 : Ngũ Cốc
  Hình 9 : Đô La
  Hình 10 : Ba Hoa

  Trả lờiXóa
 6. 1. Ong mã
  2. Báo cáo
  3. Tính sổ
  4. Tương lai
  5. Ông bầu
  6. Tờ mờ sáng
  7. Hoa trạng nguyên
  8. Ngũ cốc
  9. Đô la
  10. Ba hoa
  Chỉ có vậy thôi :))

  Trả lờiXóa
 7. 1. Mật mã :)
  2. Báo cáo :d
  3. Tính sổ :d
  4. Tương lai :>)
  5. Ông bầu (o)
  6. Tờ mờ sáng x-)
  7. Hoa trạng nguyên (k)
  8. Ngũ cốc (h)
  9. Đô la (bg)
  10. Ba hoa

  Trả lờiXóa